2020 – 2021 Adıyaman BESYO Kılavuzu – Adıyaman Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Adıyaman BESYO Kılavuzu – Adıyaman Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Adıyaman BESYO Kılavuzu – Adıyaman Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Adıyaman BESYO Kılavuzu – Adıyaman Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Başvuru Tarihi ve Yeri

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 10-Ağustos- 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu WEB sayfası  http://basvuru.adiyaman.edu.tr/besyo  üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

Önkayıt Şartlar

 1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin tarihlerde mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder)
 3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019-TYT puanını 2020-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2019-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. (30.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Devlet yükseköğretim kurumlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ancak 2018 YKS sonucunda kayıt olan öğrenci sayısı kontenjandan az olan programlarda yükseköğretim kurumlarının TYT baraj puanı 150 ve üzerine göre işlem yapmalarına karar verilmiştir. Ayrıca adayların 2020 YKS’de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir ve 08/07/2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarında başarı sırası şartının (800.000’inci) engelli adaylar içinde uygulanmasına, söz konusu şartı sağlayan adayların engelli kontenjanından yararlanarak başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir.)
 4. 2020 YKS sınavında TYT puanından en az 160.00 puan almış olmak.(Milli Sporcular ve Spor Alan Kod Mezunları için başvuru TYT puanı en az 150.00 Puan almış olmak).
 5. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
 6. Sağlık Raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.)
 7. Engelli adaylar 2020 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olan adaylar başvuru yapabilirler. Engelli adayların “Engelli Sağlık Kurulu” Raporu belgesi almaları zorunludur
 8. 2019 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylarda bu sınava başvurabilirler.
 9. 2019 ÖSYS’de YKS puanı ve Özel Yetenek sınavı sonucu bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları içinde geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Formu (2 adet) (Web Üzerinden on-line başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan başvuru formu),
 2. Lise Diploması ya da Fotokopisi (mezun olunan okul müdürlüğü veya noter tarafından onaylı, Aslı ibraz edildiğinde fotokopisi kabul edilir),
 3. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 5. 2020 Yılına ait YKS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
 6. Spor alan/kod mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olunan okul müdürlüğü tarafından onaylı),
 7. Milli Sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,
 8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif faaliyetlerde yer alan belgeleri ilgili Federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından onaylı olmalı ve bu belgelerin aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu ADYÜ web sayfamızdan “Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan edilecektir)

ÖNEMLİ NOT: Ön kayıt için istenen belgeler yukarıdaki sıralamaya göre dosya içerisinde BESYO evrak kabul bölümüne şahsen teslim edilecektir. Salgın nedeni ile şehir dışındaki adaylar için başvurular posta ile de kabul edilmektedir. Postadaki gecikmeden veya eksik, kayıp evraklarda sorumluluk adaya aittir. Posta yoluyla başvuran adaylar, ıslak imzalı sınav giriş evrakı ve yaka numaralarını 24 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00’e kadar Yüksekokulumuz Evrak Kayıt Bürosundan teslim almaları gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesi ve yaka numarasının, belirtilen tarih ve saate kadar alınmasından aday sorumludur. Başvuru esnasında şifre SMS yoluyla gönderilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternet Üzerinden Başvuru 10 Ağustos-21 Ağustos 2020 saat 17.00’ye kadar
Evrak Teslimi Son Gün

(BESYO Kayıt Bürosu)

21 Ağustos 2020 Cuma saat 17.00’ye kadar.
Koşu Testi 24 Ağustos 2020 saat 17.00 (Adıyaman Üniversitesi Tartan Pistli Atletizm Sahası)
İtirazların Değerlendirilmesi 28 Ağustos 2020 Cuma saat 17.00’ye kadar eğer var ise adayların itiraz başvuruları kabul edilir. Sınav komisyonu toplanarak itirazları karara bağlar, adaylara bildirir.
Sonuçların İlanı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü Adayların Yerleştirme puanlarına göre (YP) asil ve yedek listeler ve ayrıca başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak açıklanacaktır.
Engelli Sınavı 26 Ağustos 2020 Saat 14:00’te
Engelli Sınavı Sonuçların İlanı 31 Ağustos 2020

Sınav Kılavuzunda yer almayan ve sınav esnasındaki ihtilaflı konularda Sınav Komisyonu değişiklik yapabilir.Tüm sınava girecek adaylara Yüksekokulumuz olarak başarılar dileriz. Özel Yetenek Sınav kılavuzuna aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz: 

2020 Özel Yetenek Sınav/Değerlendirme Kılavuzu

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

× İletişime Geçmek İçin Tıkla