2020 – 2021 Ankara BESYO Kılavuzu – Ankara Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Ankara BESYO Kılavuzu – Ankara Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Ankara BESYO Kılavuzu – Ankara Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Ankara BESYO Kılavuzu – Ankara Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Madde 1. Bu kılavuz Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler (Fakültemiz; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde eğitim vermektedir. Bölümler ve fakülte hakkında detaylı bilgi için lütfen http://sporbilimleri.ankara.edu.tr/ ve http://www.facebook.com/ankarasporbilimleri adreslerini ziyaret ediniz).

Madde 2. Bu kılavuz adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme, ek yerleştirme tespit ve usulleri ile kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

Madde 5.

Fakültemiz bölümlerinin asgari başvuru puanları engelli kontenjanından başvuracak adaylar dışındaki tüm adaylar için aynıdır. Bölümlerin asgari punları, yerleştirme puanlarının ilanından sonra tercih işlemleri esansında gözönünde bulundurulacaktır. Diğer bir ifadeyle Fakültemiz tarafından yapılacak olan

Özel Yetenek Sınavı asgari başvuru koşulları şu şekildedir:

a. Herhangi bir spor dalında milli sporcu olan adayların Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvurabilmeleri için asgari 180,000 puan almaları (2020 TYT puanı Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş ve ham olarak), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvurabilmeleri için ilk 800.000 başarı sıralamasında olmaları (2020 TYT başarı sıralaması) ve 13 Haziran 2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Yönetmelikte belirtilen ilkeler çerçevesinde alınmış olan milli sporcu belgesine sahip olmaları gerekir.

b. Spor alan çıkışlılar ve spor liselerinden mezun adayların Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvurabilmeleri için asgari 210,000 puan almış olmaları (2020 TYT puanı Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş ve ham olarak) ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvurabilmeleri için ilk 800.000 başarı sıralamasında (2020 TYT başarı sıralaması) olmaları gerekir.

c. ”a” ve “b” maddesi dışında kalarak başvuracak adayların Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümlerine başvurabilmeleri için asgari 220,000 puan almaları (2020 TYT puanı Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş ve ham olarak) ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvurabilmeleri için ilk 800.000 başarı sıralamasında (2020 TYT başarı sıralaması) olmaları gerekir.

d. Ankara Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar.

e. “a, b, c” ve “d” maddeleri dışında kalan, engelli öğrencilerden [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki TYT puanı 100 ve üzerinde olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereği özel yetenek sınavlarına başvurmaları uygun görülmüştür. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmez. Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, Sınav Üst Kurulu tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Bununla birlikte, engelli raporlarının geçerli sayılabilmesi için Sınav Başvuru Tarihinden önce alınmış olması gerekir. Engelli adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvurabilmeleri için ise ilk 800.000 başarı sıralaması içerisinde olmaları gerekir.

f. “e” maddesindeki adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.

g. “e” maddesindeki adayların, sınava başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereğince, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, Tablo 1’de belirtilen kontenjanlar dâhilinde kayıtları yapılacaktır. SÖP puanı olan adayların SÖP puanları başvuru esnasında belirtmeleri ve belgelemeleri durumunda değerlendirmeye dâhil edilebilecektir. Engelli adaylar E-ÖYSP durumuna göre değerlendirileceklerdir. E-ÖYSP spor özgeçmiş puanı (SÖP) ve engelli yetenek testi puanlarından (E-YTP) oluşur.

h. Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, ÖSYM’nin görevlendireceği Komisyon tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir.

i. Ayrıca, ÖSYM’ye ait 2020-YKS sınav kılavuzunda belirtildiği üzere (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/YksKilavuz14052020.pdf); 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların bu TYT puanları, 2020 yılında da geçerli olacaktır ancak bunun için bu adayların 2020-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!
× İletişime Geçmek İçin Tıkla