Ankara Sincan JAMYO Hazırlık Kursu – Ankara Sincan JAMYO Parkur – Jandarma Astsubay

Ankara Sincan JAMYO Hazırlık Kursu – Ankara Sincan JAMYO Parkur – Jandarma Astsubay

Asker  Adayları, bu yazımızda sizlere Ankara Sincan JAMYO Hazırlık Kursu – Ankara Sincan JAMYO Parkur – Jandarma Astsubay  hakkında bilgiler vereceğiz.


 


  

 

Ankara Sincan JAMYO Hazırlık Kursu – Ankara Sincan JAMYO Parkur – Jandarma Astsubay

Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere aşağıdaki resimdeki gibi standartlara uygun parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

Başarılı olmak için beş yüz tam puan üzerinden en az üç yüz puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA: Fiziki Yeterlilik parkuru aşağıdaki gibidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Fiziki Yeterlilik Aşamasındaki uzunluk ve puanlama süreleri değiştirilebilir.

JAMYO – Jandarma Astsubay MYO Sözlü Mülakat Aşaması – Puanlama

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, 10 uncu maddedeki esaslara göre oluşturulan Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın subaylık veya astsubaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yüz puan olmak üzere toplam beş yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için beş yüz puan üzerinden en az üç yüz puan alması gerekir.

Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

 

 

 


 
 

 

Bir yanıt yazın

Ankara İçin Hemen Ara