Antrenörlük Bölümü ve Mesleki Bilgileri

Telefon :

Besyo Adayları, bu yazımızda sizlere BESYO sınavlarına hazırlık için Antrenörlük Bölümü ve Mesleki Bilgileri hakkında bilgi vereceğiz.

Antrenörlük Bölümü ve Mesleki Bilgileri

240 AKTS kredi ile mezun olunan antrenörlük bölümünde ilk dört yarıyıl temel eğitim ve son dört yarı yıl uzmanlık eğitimi verilmektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenen dersler eğitim dersleri olarak belirlenmiştir. Temel eğitimde dört temel spor branşının yanı sıra genel jimnastik, doğa sporları, temel atletizm, yüzme, seçmeli su sporları ve kayak dersleri yer almaktadır. Aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılapları dersi, yabancı dil, Türk dili, güzel sanat dersleri ve temel bilgi teknolojileri dersleri verilmektedir. Antrenörlük bölümü ve mesleki bilgileri uzmanlık dersleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler öncelikle teorik bir bilgi edinimi sağladıktan sonra pratikte bu bölümden mezun olmuş uzman kişiler ile de görüşebilirler. Diğer taraftan antrenörlük uzmanlık dersleri psiko-sosyo alan dersleri, matematik, fizik ve spor sağlık dersleri ile desteklenmektedir.

Uzmanlık Eğitim Süreci

Öğrenciler 5. Yarıyıllarında asıl branş derslerine ve uzmanlık derslerine başlamaktadırlar. Temel ders düzeyinde başarılı olan öğrenciler asıl branş ve yardımcı branş derslerine daha uyumlu olarak katılabilmektedirler ve uzmanlık derslerinin ön şartlarını sağlamış olmaları gerekmektedir. Bireysel spor branş derslerinin açılabilmesi için belli sayıda öğrencinin branşa kayıt yaptırması gerekmektedir. Antrenörlük bölümü ve mesleki bilgiler konusunda yeterli kapasiteye sahip olan öğrencilere farklı branşlarda üç mezuniyet belgesi alabilmektedir. Federasyonun belirlediği üç farklı sahada antrenörlük belgesi elde edebilmesi için öğrencilerin, asıl branş olarak seçtikleri uygulama alanlarından başarılı bir şekilde mezun olmaları gerekmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Sonrası

Etik kurallara önem veren, takım sporları veya bireysel sporlarda sporcu sağlığına dikkat eden ve sporcu güvenirliğini önemsemiş üst düzey kademelerde disiplinler arası çalışmaya ayak uydurabilen kişiler olarak mezun olmaları beklenen antrenörlük bölüm mezunları gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde, amatör veya profesyonel spor kulüplerinin her birinde, kordisyoner ve maç analizcisi olarak, üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde öğretim görevlileri olarak ve beden eğitimi ve spor bilimleri yüksekokullarında öğretim üyesi olarak çalışabilmektedirler. Aynı zamanda özerk federasyonlarda antrenör veya spor uzmanı olarak da görev yapabilmektedirler.