2021 – 2022 Ardahan BESYO Kılavuzu – Ardahan Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere Ardahan BESYO Kılavuzu – Ardahan Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Ardahan BESYO Kılavuzu – Ardahan Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Ön Kayıt: 30.08.2021-12.09.2021
Sınav: 16-17 Eylül 2021
Geçici Sonuçların İlanı: 20.09.2021
Geçici Sonuçlara İtirazlar: 21.09.2021
Kesin Sonuçların İlanı: 22.09.2021
Kesin Kayıt: 27.09.2021- 01.10.2021
Yedek Kayıt: 4-5 Ekim 2021

Ardahan Besyo Taban Puanları:

  • Beden Eğitimi Öğretmenliği: TYT 800 Bin Sıralama
  • Spor Yöneticiliği: TYT 190
  • Milli – Spor Lisesi: TYT 150

2021 ARHADAN BESYO YETENEK SINAVI KILAVUZU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına başvuracak adaylarda aranan şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihinde lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,

3. Kayıt yaptıracağı Eğitim Öğretim yılı için yapılan YKS’ye girmek (Engelli adaylar için bir önceki yılda girdiği sınav sonucu da geçerlidir)

4. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak,

5. Milli, Şehit Yakını veya Engelli kontenjanına başvuracak adayların bu kontenjanlar için istenilen özelliklere sahip olması.

6. Yükseköğrenim kurumlarının 4 yıl veya daha fazla süreli programlarını bitirmiş erkek adayların kayıt tarihinde askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Askerlik durum belgesi istenecektir.

7. Sınava herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı bulunan ve herhangi bir yükseköğretim programını kazanmış adaylar da başvurabilir.

8. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na başvuracak adayların 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT’ ye katılmış olması ve TYT puanının Spor yöneticiliği Bölümü için minimum 190 (genel kontenjan) olması şartı aranırken; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranmaktadır.

9. Milli Kontenjanına başvuracak adaylardaSpor Yöneticiliği için en az 150 TYT puanı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tercihi için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranacaktır.

10.Engelli adaylar için (Spor Yöneticiliği Bölümü için) en az 100 ve daha fazla puan almış olmalıdır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü tercihi için Y-TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranacaktır

11.Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar için 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı milli sporcu belgesini online başvuru sırasında sisteme yüklemelidir

12.Engelli (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren En g ell i Sağlık Kurulu Raporunu ve sınava girmesind e sakınca olmadı ğını göst eren tek h ekim rapor unu online başvuru sırasında sırasında sisteme yüklemelidir.

13.Engelli, Milli ve Şehit-Gazi yakını olan adaylar durumlarını başvuru ekranındaki ilgili alanlara işaretlemek zorundadır. İlgili alanlara işaretleme yapmadan belge yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Aday kabul işlemleri Ardahan Üniversitesi Senatosunun belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülür.

2021 ARHADAN BESYO YETENEK SINAVI KILAVUZU

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.