Bekçilik Ortopedi – Travmatoloji Sağlık Şartları

Telefon :

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Bekçilik Ortopedi – Travmatoloji Sağlık Şartları  hakkında bilgiler vereceğim.

Bekçilik Ortopedi – Travmatoloji Sağlık Şartları

A) Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz iyileşmiş eklem dışı kırıklar sağlam kabul edilir.

Açıklama: İyileşme sürecini tamamlamamış, tedavisi bitmemiş kırıklar öğrenciliğe engeldir.

2) a) Eklem içi kırıkların mevcudiyeti veya iyileşmiş halleri öğrenciliğe engeldir.

b) Eklem içine yapılan her türlü cerrahi girişim (artroskopik veya açık cerrahi) öğrenciliğe engeldir.

Açıklama: Tanısal amaçla yapılan, herhangi bir cerrahi müdahale yapılmadığı kanıtlanan artroskopik girişimler sağlam kabul edilir.

3) a)Kırık tespiti için kullanılan tespit malzemelerinin (plak-vida ve diğer) mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir.

b) Kemik, kas ve diğer dokuların içindeki yabancı cisimlerin mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir.

Açıklama: Anatomik ve fonksiyonel olarak tam ve sağlam olacak şekilde, başarılı cerrahi ile çıkarılmaları sağlam kabul edilir.

4) a) Büyük eklemlerin geçirilmiş eklem çıkığı öğrenciliğe engeldir.

b) Tekrarlayan eklem çıkıkları öğrenciliğe engeldir.

c) Enfeksiyona, yanığa sekonder sekeller ve eklem yapışıklıkları öğrenciliğe engeldir.

ç) Eklem faresi öğrenciliğe engeldir.

d) Eklemlerin fonksiyon kaybı ve şekil bozuklukları öğrenciliğe engeldir.

e) Tekrarlayan çıkığa neden olan eklem gevşeklikleri öğrenciliğe engeldir.

5) Kasların, kemiklerin ve diğer dokuların iyi veya kötü huylu tümörleri ve bu tümörlerin cerrahileri öğrenciliğe engeldir.

6) a) Polidaktili, sindaktili öğrenciliğe engeldir.

b) Karpal-metakarpal kemiklerin, tarsal-metatarsal kemiklerin, falanksların veya diğer kemiklerin anatomik veya fonksiyonel patolojileri (kas, tendon ve sinir patolojileri), doğuştan eksiklikleri veya sonradan ampütasyonları öğrenciliğe engeldir.

Açıklama: Polidaktili, sindaktili için yapılan, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmayacak, eşgal belirtmeyecek, başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.

7) Her türlü kas hastalıkları, tendon ve ligament patolojileri, sinir patolojileri ile bu patolojilerin cerrahileri öğrenciliğe engeldir.

8) Omurgada yapısal anomali, rotasyon anomalisi veya omurga dengesinin bozulduğu durumlar (gövde kayması) ve diğer omurga patolojileri öğrenciliğe engeldir.

Açıklama: Fonksiyonel kısıtlılık yapmayan, klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek veya çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon sağlam kabul edilir.

9) Skolyoz, kifoz ve diğer omurga patolojilerinin mevcudiyeti öğrenciliğe engeldir.

Açıklama: 0-10 derece arası (10 derece dahil) skolyoz sağlam kabul edilir.

10) Boyun-göğüs-bel fıtıkları, disk patolojileri, sinir sıkışmaları, omurganın ve omurga eklerinin diğer patolojileri ile bunların cerrahi müdahaleleri(açık veya kapalı) öğrenciliğe engeldir.

11) a) Omurga kırıkları, spinal kanalı ilgilendiren kırıklar öğrenciliğe engeldir.

b) Omurgaya, omurganın eklerine (disklere, bağlara, destek dokulara, kaslara, sinirlere), spinal kanala yapılmış her türlü cerrahi müdahale (açık veya kapalı) öğrenciliğe engeldir.

c) Omurgadaki ve eklerindeki, spinal kanaldaki iyi veya kötü huylu tümörler, yabancı cisimler, yer kaplayan lezyonlar ve bu nedenlerle yapılan cerrahi müdahaleler (açık veya kapalı) öğrenciliğe engeldir.

12) Düz tabanlık öğrenciliğe engeldir.

Açıklama: Flexible pes planus sağlam kabul edilir.