Bekçilik Yazılı Sınav – Mülakat Sonrası Atama Nasıl Oluyor?

Telefon :

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Bekçilik Yazılı Sınav – Mülakat Sonrası Atama Nasıl Oluyor? hakkında bilgiler vereceğim.

Bekçilik Yazılı Sınav – Mülakat Sonrası Atama Nasıl Oluyor?

Bekçilik yazılı sınav sonrası adaylar mülakat ve parkur aşaması sonucunda asil ve yedek sıralaması açıklanmaktadır. Asil adayların işlemleri aşağıdaki gibi kazandıkları ilin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Bekçilik kılavuzunda açıklama aşağıdaki gibidir;

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır.

3. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.