Bekçilik Yazılı ve Sözlü Sınav Sonrası Ataması Nasıl Oluyor?

Telefon :

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Bekçilik Yazılı ve Sözlü Sınav Sonrası Ataması Nasıl Oluyor? hakkında bilgiler vereceğim.

Bekçilik Yazılı ve Sözlü Sınav Sonrası Ataması Nasıl Oluyor?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Yönetmeliğine Göre:

Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının atamaları

MADDE 19 – (1) İllerdeki ilgili emniyet birimleri tarafından kendi iline planlanan asıl adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılarak, sonucu olumlu olanlar tebligat üzerine en geç altmış gün içerisinde, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre alacakları sağlık kurul raporlarını, planlandığı ildeki eğitim şube müdürlüğüne teslim ederler.

(2) Bu raporlar, illerdeki eğitim şube müdürlüklerince Sağlık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Valinin onayı ile aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlar kurum sicil numarası verilmek üzere Personel Daire Başkanlığına bildirilir.