2020 – 2021 Bursa Uludağ BESYO Kılavuzu – Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Bursa Uludağ BESYO Kılavuzu – Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Bursa Uludağ BESYO Kılavuzu – Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı hakkında bilgiler vereceğiz.

Bursa Uludağ BESYO Kılavuzu – Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü Programlarına ÖZEL YETENEK SINAVI ile alınacak öğrenci adaylarının, başvuru koşulları, kontenjanlar, önkayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuralar online yapılacaktır.

2- 2020-2021 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylardan;

a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dâhil) 2020 yılı TYT’ den puan türüne bakılmaksızın başvuru yapabilmeleri için
TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olduğunu gösteren belge, (2019 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.)

b) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dahil) 2020 yılı TYT’ den puan türüne bakılmaksızın en az 200 veya üzeri TYT puanı aldığını
gösteren belge, (2019 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.)

c) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; başvuracak Milli Sporculardan 2020-YKS’ de en az 150 TYT veya üzeri puanı aldığını gösteren belge, (2019 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.)

d) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)), engelli olduklarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. (bkz. 2020 YKS Kılavuzu)

e) Yabancı uyruklu adayların, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilen sınav türlerinden birisine girmesi ve geçerli koşulları sağlaması gerekmektedir. (bkz. https://yos.uludag.edu.tr )

f) Online kayıt işleminden sonra adaylar belirtilen tarih ve saatinde aşağıdaki evrakları getireceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI

1- ÖSYM şifresi,

2- 2020 YKS sınav sonuç çıktısı, (2019 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.)

3- Nüfus cüzdanı aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,

4- Diplomanın aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,

5- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

6- Milli sporcuların Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları Milli Sporcu belgelerinin aslını veya onaylı fotokopisi, ve/veya Futbol Federasyonundan alacakları ıslak imzalı veya noter onaylı belge. Milli sporcu belgelerinin aslı ve onaylı fotokopisi 12.05.2011 tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” te belirtilen şekliyle ibraz edilmesi (bkz. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110512-11.htm).

7- Spor Lisesi mezunları ile liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı fotokopisi istenecektir. Bu belgeler için “Yerleştirmeye esas olacak puan hesaplanmasında

a) Aday aynı alandan geliyorsa “30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır” ibaresine istinaden Yerleştirmeye esas olacak puan hesaplaması için diploma ya da kurumdan alınan mezuniyet belgelerinde mutlaka “gün ay yıl “ içeren belge,

8- Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan ‘’Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına girmesinde veya spor yapmasında sakınca yoktur’’ ibaresi yer alan sağlık raporu. *Bunun dışındaki raporlar kabul edilmeyecektir.

İhtiyaç duyulması halinde sınav tarihleri uzatılabilir.

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!
× İletişime Geçmek İçin Tıkla