2020 – 2021 Fırat BESYO Kılavuzu – Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Fırat BESYO Kılavuzu – Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Fırat BESYO Kılavuzu – Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Fırat BESYO Kılavuzu – Elazığ Fırat Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 28 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi SBF WEB sayfası (http://sb.firat.edu.tr/)  üzerinden on-line olarak yapılacaktır.

ÖN KAYIT ŞARTLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,

Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

2019 yılı veya 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yetenek Testi (TYT) sınav puanı Spor Lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 00 puan alınmış olması gerekir. Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuracak adayların Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 200.00 puan ve Rekreasyon bölümüne başvuracak adayların ise Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının ise en az 160.00 puan olması gerekir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, ÖSYM’nin 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’inci (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Bu sınav ÖSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için ÖSYM tarafından başvurular sonrası herhangi bir zorunlu bilgilendirme gelmesi halinde ÖSYM’nin direktifleri dikkate alınır).

YKS sınavı TYT puanları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra başvuru yapan “Spor Lisesi çıkışlı ve Milli sporcular için en az 150.00 puan, Antrenörlük Eğitimi bölümüne başvuran adayların Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 200.00 puan ve Rekreasyon bölümüne başvuran adayların ise Temel Yetenek Testi (TYT) puanlarının en az 160.00 puan olması şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve değerlendirme yapıldıktan sonra sisteme dâhil edilecektir. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuran adayların “TYT’de ilk 800.000 (sekizyüzbin) içerisinde yer almış olmaları” şartını sağlayıp sağlamadıkları belirlenecek ve adayların TYT puanları sınav programımız ile ÖSYM’den çekilecek ve adaylardan belirtilen sınav puan şartlarını taşıyıp taşımadıkları değerlendirildikten sonra sisteme dâhil edilecektir.

Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.

Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir).

Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] 2020 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilirler. Engelli adaylar kılavuzda belirtilen formül kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir değerlendirme sınavı sonunda belirlenecektir. Bununla birlikte özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarındaki başarı sırası şartıengelli adaylar için de uygulanacak olup engelli adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Sporcu lisansına sahip engelli adaylar, lisanslı spor yaptıkları yıllara göre (belgelemek şartıyla) komisyon tarafından değerlendirilecektir. Engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belirlerken başarılı olabilmeleri için, engel durumlarını dikkate almaları yararlarına olacaktır. Engelli adayların, yükseköğretim programları tercihlerini belirlerken üniversitelerin engelliler ile ilgili birimlerinden yükseköğretim programları konusunda bilgi almaları yararlarına olacaktır.

2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!
× İletişime Geçmek İçin Tıkla