2020 – 2021 Gazi BESYO Kılavuzu – Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Gazi BESYO Kılavuzu – Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Gazi BESYO Kılavuzu – Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Gazi BESYO Kılavuzu – Ankara Gazi Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Adayın 2020 yılına ait TYT sonuç belgesi örneği
2- 4,5 x 6 (cm) ebadında son altı ay içinde çekilmiş biyometrik vesikalık fotoğraf *
3- T.C. kimlik kartı (Sınavı kazanan adaylar kayıt sırasında T.C. kimlik kartı aslını ibraz edeceklerdir.)*
4- Diploma (Sınavı kazanan adaylar kayıt sırasında diplomanın aslını ibraz edeceklerdir.)**
5-Spor Bilimleri Fakültesi için müracaat edecek adayların sağlık kurumlarından (Devlet hastanesi, üniversite hastanesi, özel hastane veya aile sağlığı merkezi) alacakları “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları’na katılmasında sağlık açısından sakınca yoktur.” ibaresi bulunan sağlık raporu. Bu ibare bulunmayan sağlık raporları kabul edilmeyecektir.
6- Millî sporcular için, Millî Sporcu Belgesi (Gençlik ve Spor Bakanlığı GSGM Millî Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkındaki Yönetmeliğe uygun biçimde düzenlenmiş olması zorunludur. KKTC uyruklu adayların Millî Sporcu belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.) Bu belge sınav sırasında adayın yanında bulunacaktır.

*Biyometrik fotoğraf yüklemeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Sınavı kazanan adayın kayıt sırasında ibraz ettiği belgelerin sınava başvuru sırasında yüklediği belgelerden farklı olması halinde, sınavı kazanmış olsa bile ilgilinin kaydı yapılmayacak ve hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Kayıt Kesinleştirme (Birim Onayı): İnternet üzerinden çevrimiçi (online) kaydını yapan adayın kayıt onayı 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilgili akademik birim tarafından online olarak yapılacaktır.

Engelli Adaylar

Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına engelli kontenjanından kabul edilir. Bununla birlikte özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarındaki başarı sırası şartı engelli adaylar için de uygulanacak olup engelli adayların, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Engeli olan adayların kaydı, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri halinde kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek yapılır.

Engelli adayların hangi birimlere müracaat edebilecekleri ve sınav süreçleriyle ilgili bilgiler kılavuzlarda yer alacaktır.

Yabancı Uyruklu Adaylar

Yabancı uyruklu adaylar Gazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarıyla başvuruda bulunabilirler. Adaylar başvuru koşullarını, başvuru ve ön kayıt sırasında Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Biriminden öğrenebileceklerdir.

Sınavlar

Adayların sınav bilgileri gazi.edu.tr ağ adresinden 14 Ağustos 2020 günü saat 19:00 itibariyle yayınlanacaktır. Özel Yetenek Sınavları ve bu sınavların organizasyonu özel bir çalışma gerektirdiğinden, ikamesi veya tekrarı mümkün değildir. Dolayısıyla adayların duyurulmuş gün, saat ve yerde sınava girmeleri zorunludur. Sağlık raporu ya da başka herhangi bir mazeret bildirimi/beyanı bu zorunluluğu ortadan kaldırmaz.

SINAV TARİH, SAAT ve YERLERİ

Tablo 4

Fakülte Adı

Sınav Tarihi*

Sınav Saati

Sınav Yeri**

Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

18 Ağustos 2020

10:30

Merkez Kampüsü

Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

19 Ağustos 2020

10:30

Merkez Kampüsü

Spor Bilimleri Fakültesi

18 Ağustos 2020

09:30

Merkez Kampüsü

* Sınavlar aday sayısına bağlı olarak devam eden günlerde de yapılabilecektir.

**Sınav yerleri için ilgili birimlerin kılavuzlarına bakınız.

-Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu için tıklayınız!

-Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzları Genel Kılavuz – Branş Kılavuzu

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!
× İletişime Geçmek İçin Tıkla