HABER DETAYI

10 Nisan 2018 4:41 pm

Beden ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, eğitim bilimleri, eğitim psikolojisi, spor psikolojisi, insan anatomisi ve kinesiyoloji, egzersiz fizyolojisi, antrenman bilimi, psikomotor gelişim, öğretim ilke ve yöntemleri gibi konuları içeren interdisipliner bir alandır. Bölüm, öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırmacı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Beden eğitimi ve spor programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve uygulamalı fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilkyardım ilkeleri, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi, psikososyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

 1. Beden Eğitimi öğretimine uygun planlama yapabilme becerisi kazanacak
 2. Beden Eğitimi öğretimine uygun öğrenme ortamları düzenleyebilme becerisi kazanacak
 3. Beden Eğitimi öğretiminin amaçlarının gerçekleştirilmesi sürecinde teknolojik kaynakları kullanabilmek
 4. Beden Eğitimi öğretim sürecine uygun araç-gereç ve kaynakları kullanabilmek
 5. Okul takım çalışmalarını planlayabilmek
 6. Beden Eğitimi öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan ve özel gereksinimli öğrencilere yönelik planlamalar yapabilme becerisi kazanacak
 7. Beden Eğitimi dersine katılan öğrencilerin temel ve özelleşmiş hareket bilgi ve becerilerini geliştirebilmek
 8. Beden Eğitimi dersini alan öğrencilerde düzenli fiziksel etkinlik ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturabilmek
 9. Öğrenciler müsabakalara katılımını ve çalışmalarının yürütülmesini sağlayabilme becerisi kazanacak
 10. Öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirebilmek
 11. Spor sakatlanmalarında ilk yardım kurallarını uygulayabilme becerisi kazanacak
 12. Doğayı tanıma ve çevreyi koruma bilinci oluşturabilmek
 13. Öğrencilere spor ve spor organizasyonları bilinci ve sevgisi kazandırabilme becerisi kazanacak
 14. Beden Eğitimi dersi öğretiminde eğitsel oyunları etkili kullanabilmek
 15. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyebilmek
 16. Ulusal bayramlarda ve özel günlerde sportif etkinlikler yapabilmek
 17. Beden Eğitimi dersine yönelik yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleyebilmek
 18. Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilme becerisi kazanacak
 19. Öğrencilerin bedensel gelişimlerini belirleyebilmeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim sağlayabilmek
 20. Ulusal bayram ve törenlerin yönetim ve organizasyonunu yapabilme becerisi kazanacak
 21. Beden Eğitimi dersi öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek
 22. Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilmek
 23. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
 24. Beden eğitimi ve spor alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.