Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Alımlarında Komisyonlar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Alımlarında Komisyonlar

Sınav komisyonları Temin Merkezlerince şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

Merkezi sınav komisyonu:

Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.

Fiziki Kontrol Komisyonu:

Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bulunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunmamak hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve yardımcı sağlık personelinden oluşur.

Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu:

Bir üstsubay başkanlığında en az bir beden eğitimi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

Mülakat komisyonu:

İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu kişi olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri Başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

İtiraz Karar Komisyonu:

Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere ilgili Komutanlığın Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı ile Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur.

Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkla koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlardaki öğretim elemanları, Başkanlık tarafından görevlendirilebilir.

Fiziki Kontrol Komisyonu ile Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar İtiraz Karar Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz Karar Komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve Başkanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari komisyonlar oluşturulabilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.