2020 Karabük BESYO Sonuçları – Karabük Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı Sonuçları

2020 Karabük BESYO Sonuçları – Karabük Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı Sonuçları

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Karabük BESYO Sonuçları – Karabük Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı Sonuçları hakkında bilgiler vereceğiz.

Karabük BESYO Sonuçları – Karabük Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavı Sonuçları

Pandemi sürecinden dolayı Heyet Raporu alımlarında sıkıntı yaşandığı için Tek Hekim Sağlık Raporu da kabul edilecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Erkek Aday Listesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kadın Aday Listesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Milli Aday Listesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Erkek Aday Listesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kadın Aday Listesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Milli Aday Listesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Engelli Aday Listesi

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

1. YKS sonuç belgesi,

2. Lise Diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve bir fotokopisi

3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi

4. İki (2) adet 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun),

5. Heyet Raporu veya Tek Hekim Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan sağlık raporu). (Engelliler Hariç)

6. Milli Sporcular için Milli sporcu belgesi aslı ve fotokopisi Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Kesin Kayıtlar

• Asıl listeye giren adayların Kesin Kayıtları 04 Eylül 2020 ve 07 Eylül 2020 tarihlerinde mesai saati bitimine (saat 17:30’a) kadar yapılacaktır. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.

• Asil adayların kesin kayıt tarihlerinin son günü olan (7 Eylül 2020 Pazartesi) saat 17:30’da boş kalan kontenjanlar Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun web adresi olan http://besyo.karabuk.edu.tr adresinden açıklanacak olup, adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmayacaktır. 8-9 Eylül 2020 tarihinde yedek adayların kayıtları yapılacaktır. Bu süre ikinci günün (9 Eylül 2020 Çarşamba) mesai bitiminde (saat 17:30’da) sona erecektir.

• Yedek adaylar için tanınmış sürenin sonunda (9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 17:30) boş kontenjan kalması durumunda, yedek listelere girebilmiş adayların arasından, Yüksekokul Müdürlüğünde kayıt için gerekli evraklarla hazır bulunanların, liste sıralaması gözetilerek ve boş kontenjan sayısı dikkate alınarak kayıtları yapılır. Sırası geldiği halde hazır bulunmayan adayın yerine bir alt sıradaki yedek adayın kaydı yapılır. Bu şekilde sırası geçen aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. Bu usul sonucunda da boş kontenjan kalması durumunda, takip eden ilk iş günü (10 Eylül 2020) saat 14:00’da Yüksekokul Müdürlüğünde kayıt için gerekli evraklarla hazır bulunan yedek adayların liste sıralaması gözetilerek ve boş kontenjan sayısı dikkate alınarak kontenjanlar dolana kadar sırasıyla kayıtlar yapılır. Sırası geldiği halde hazır bulunmayan adayın yerine bir alt sıradaki yedek adayın kaydı yapılır. Bu şekilde sırası geçen aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.

• Tüm bunlara rağmen boş kontenjan kalması durumunda yönetim kurulu onayı ile yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte boş kontenjanlar için yeni bir kayıt tarihi belirlenip web sayfası üzerinden duyuruya çıkılacaktır.

• Özel yetenek sınavı sonucunda; özel yetenek sınav kılavuzu Tablo 1’de belirtilen kadın ve erkek (genel) kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan öncelikle kendi kategorisinin yedek listesinden doldurulacak olup buna rağmen boş kontenjan kalması halinde milli sporcu yedek aday listesinin ilk sıralarından başlayarak tamamlanır. Bu durumda da kontenjanın dolmaması halinde karşı cinsiyetin yedek
listesinden tamamlanır.

• Özel yetenek sınavı sonucunda özel yetenek sınav kılavuzu Tablo 1’de belirtilen milli kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan kadın ve erkek yedek aday listelerinin ilk sıralarından bir kadın bir erkek olmak üzere ardışık şekilde tamamlanır.

• Milli engelli ya da engelli kontenjanlarında yeterli başvuru olmaz ya da herhangi birinde boş kontenjan kalır ise bu kontenjanlar kendi aralarında (milli engelli ve engelli) aktarımla tamamlanacak olup buna rağmen kontenjanların boş kalması durumunda, ilan edilen genel kontenjanlardan, öncelik kadın adayda olmak üzere bir kadın bir erkek sırası ile aktarılır,

• Birden fazla programın listesinde yer alan aday, bir programa kaydını yaptırdığında diğer programın listesinden silinecektir. Bu adaylardan herhangi bir bölüme kayıt yaptıran aday, kayıt süresi içinde bile olsa kayıt hakkından vazgeçip diğer bölüme kayıt hakkı talep edemez.

Kesin kayıt olma hakkı doğmuş yedeklerin kayıt işlemleri, ilan edilen tarihlerde yapılır. Bu sırada kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ederek kayıtlarını yaptırmayan yedekler kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.