2020 – 2021 Kırıkkale BESYO Kılavuzu – Kırıkkale Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Kırıkkale BESYO Kılavuzu – Kırıkkale Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Kırıkkale BESYO Kılavuzu – Kırıkkale Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Kırıkkale BESYO Kılavuzu – Kırıkkale Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümlerine Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme Sistemi ile öğrenci alınacaktır.

1.       KONTENJAN

BÖLÜM/PROGRAM KONTENJANLAR TOPLAM
KADIN ERKEK
Öğrenci Kontenjanı Engelli Öğrenci Kontenjanı Öğrenci Kontenjanı Engelli Öğrenci Kontenjanı
Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenliği Bölümü

16 2 20 2 40
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 18 2 22 3 45
Rekreasyon Bölümü 18 2 22 3 45

2.       BAŞVURU ŞARTLARI

·         Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
·         2019 ve/veya 2020 TYT sınavına girmiş olmak. (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme Sistemi sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2019-TYT dönüştürülmüş puanı işleme alınacaktır).
·         Müracaat edebilmek için, en az aşağıdaki puan ya da sıralamaya sahip olmak.

 

ADAY / BÖLÜM Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenliği Bölümü

(Y-TYT veya

TYT Başarı Sırası)

Antrenörlük

Eğitimi Bölümü

(TYT Puanı)

Rekreasyon

Bölümü

(TYT Puanı)

Milli Sporcular İlk 800.000 başarı sıralamasında olmak 150 150
Spor Lisesi Mezunları
Spor Alan mezunu Lise Çıkışlılar
Diğer Tüm Lise Çıkışlılar
Engelli Adaylar 100 100
·         Kılavuzda belirtilen Sporcu Özgeçmiş Belgelerine sahip olmak.
·         Engelli adaylar, engelliler için ayrılan kontenjanlara başvurmak zorundadırlar. Engelli adaylardan [(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mentalretardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] Antrenörlük Eğitimi ile Rekreasyon programlarına başvuracak adaylarda TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, Beden Eğitimi Öğretmenliği programına başvuracak adaylarda ise ilk 800.000 Y-TYT ya da TYT başarı sıralamasına sahip olan adaylar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ve Engelli Sporcu Özgeçmiş Puanını ile (ESÖP) belgelemeleri kaydıyla, değerlendirmeye alınır. Engelli Sportif Özgeçmiş Puanı ve “engelli sağlık kurulu raporu” olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.
·         Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da başvurabilirler. Genel kurallar ve puanlama işlemleri 2020 Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır.
·         Sporcu Özgeçmiş Puanına sahip olmayan adaylar da (Engelliler hariç) başvuru yapabilirler. Bu adayların Yerleştirme Puanları hesaplanırken, Sporcu Özgeçmiş Puanı “0” olarak hesaplanır.

3.       BAŞVURU TARİHİ VE SÜRECİ

·         Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme Sistemine ön kayıt ve program tercihleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında internet yoluyla yapılacaktır. Kırıkkale Üniversitesi resmi internet sitesinde (https://kku.edu.tr) yayınlanacak olan “Başvuru” bağlantı sekmesi aracılığı ile ön kayıt için gerekli olan Online Başvuru formu doldurulacak ve istenen belgeler (Madde 4’te belirtilen ön kayıt için gerekli belgeler) sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenecek olan belgeler okunaklı bir şekilde taranmış ve PDF biçimine dönüştürülmüş olmalıdır. Adaylar sisteme yüklenen belgelerin (Madde 5’te belirtilen adayın kargo yoluyla göndermesi gereken belgeler) asıllarını veya onaylı suretlerini kargo ile 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar gönderdikleri takdirde ön kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Ön kayıt için gerekli olan tüm belgeler belirtilen süreler içerisinde sisteme yüklenmiş ve kargo yoluyla gönderilmesi gereken belgeler de iletişim adresine ulaştırılmış olmalıdır.
·         Sadece internet üzerinden ön kayıt yapmak, başvurunun kesinleştiği anlamına gelmemektedir. Adayların internet üzerinden yaptıkları ön kayıt işlemleri, Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme komisyonu tarafından onaylanacak ve kılavuzda açıklanacak olan tarihte ilan edilecektir. Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme Sistemi Komisyonu tarafından onaylanmamış ön kayıtlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.       ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER*

·         Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet’ten alınabilir).
·         1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
·         2020–TYT Sınav Sonuç Belgesi ya da 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme Sistemine başvuracak adayların 2019-TYT dönüştürülmüş puanını gösteren sınav sonuç belgesi.
·         Spor Alan-Kol mezunlarının, mezuniyet tarihlerini de gösteren belgenin aslı ya da noter onaylı sureti (Belgeler, okul müdürlüğünce de onaylanmış olabilir).
·         Engelli Adaylar da dâhil olmak üzere tüm adaylar için “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli Sağlık Raporu (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan onaylı).
·         Sporcu Özgeçmiş Belgelerinin aslı ya da noter tasdikli sureti.
·         İlan edilen kayıt süresi dışında ve eksik belge ile ön kayıt kabul edilmeyecektir. Kayıt sırasında adayların vereceği bilgiler ÖSYM veri tabanı ile karşılaştırılacaktır. Adayların girdiği bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde bildirmeleri gerekmektedir. Yanlış beyan durumunda ön kayıtın iptal edilmesi ve gerekli tüm yasal işlem hakkının kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgilerin örtüşmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi tanınacaktır (İnternet sayfasından duyurulacaktır). Adayın itirazını belgeleyememesi durumunda ÖSYM bilgileri dikkate alınacaktır.
·         Ön kayıtta sisteme yüklenecek olan belgeler elektronik ortamda taranmış ve PDF formatına dönüştürülmüş olmalıdır.

5.       ADAYLARIN KARGO YOLUYLA GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER

·         Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınacaktır).
·         Spor Özgeçmişi ile başvuran adaylar için, Spor Özgeçmiş Belgelerinin Aslı ya da noter tasdikli sureti.
·         Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun aslı ya da noter tasdikli sureti.
·         Gönderilen tüm belgelerin 11 Eylül 2020 tarih ve saat 17:00’ye kadar aşağıdaki adrese kargo yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Üniversite, kargo ulaşımında yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk kabul etmemektedir.
·         Kargo Adresi:

Kırıkkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yahşihan Kampüs, Ankara Yolu 7. km. 71450 Yahşihan/KIRIKKALE

6.       ÖNEMLİ NOTLAR

·         Spor Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri ve kontenjanları için yerleştirme puanı hesaplamasında, kılavuzda açıklanan yönerge dikkate alınacaktır.
·         Özel Yetenek Seçme ve Değerlendirme Sistemi Kılavuzu aşağıdaki internet sitesinde yayımlanacaktır.

(https://kku.edu.tr)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!
× İletişime Geçmek İçin Tıkla