2021 – 2022 Nevşehir BESYO Kılavuzu – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2021 – 2022 Nevşehir BESYO Kılavuzu – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere  Nevşehir BESYO Kılavuzu – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Nevşehir BESYO Kılavuzu – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Spor liselerinden, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar ile milli sporcuların2021Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT’den en az 150.000 ham puan almış olmak.

Liselerin diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT’den en az 160.000 ham puan almış olmak.

2021 ANTRENÖRLÜK NEVŞEHİR BESYO YETENEK SINAVI KILAVUZU

2021 ÖĞRETMENLİK NEVŞEHİR BESYO YETENEK SINAVI KILAVUZU

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavına Başvuru Koşulları;

T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak.

Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

Spor liselerinden, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adaylar ile milli sporcuların 2021Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, TYT’den en az 150.000 ham puan almış olmak.

Liselerin diğer alan, kol ve bölüm mezunlarının2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT’den en az 160.000 ham puan almış olmak.

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2021-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2020-TYT puanını, 2021 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

2021 TYT Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

Spor Özgeçmişini resmi olarak belgelendiremeyen adaylar da Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuru yapabilir.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla 2021 TYT puanlarının 100 ve üzerinde olan T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar kabul edilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Çevrim içi (online) başvuru formunun aday tarafından imzalı çıktısı

Mezuniyet belgesi ya da diplomanın onaylı fotokopisi: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabilir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler.

1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır).

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı onaylı fotokopisi.

TYT sonuç belgesi.

“Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibareli tek hekim sağlık raporu.

Milli Sporcular* için Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri (GSİM)ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.

Spor Özgeçmişi** ve Spor Yılı Gösterir Belge *** durumunu gösteren belgeler (belge varsa ilgili federasyon ya da GSİM tarafından onaylı olmalıdır).

Aday Spor Özgeçmiş değerlendirme tablosunda yer alan ilgili branşlardan sadece bir kategoriden başvuru yapabilir ve tek bir puan alabilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 03.06.2021 tarih ve E-82993167-604.02-526096 sayılı yazısına istinaden Antrenörlük Eğitimi Bölüm Kurulu (28.07.2021 tarihli karar) ile “Spor Tırmanış, Boks ve Bocce” branşlarından spor özgeçmiş puanına sahip adayların Spor Özgeçmiş Standard Puanı katsayıları 1.5 kat arttırılacaktır. Bu branşlardan bu koşulla başvuru yapan adayların sınavı kazanma durumlarında, eğitim öğretim sürecinde Spor Uzmanlık Dalı olarak başka branşları seçme hakları olmayacaktır.

Önemli Not: Adaylar yukarıda belirtilen başvuru için gerekli olan belgeleri elektronik olarak taratarak çevrim içi (online) kayıt sisteminde ilgili olan yerlere yükleyeceklerdir. Adaylar çevrim içi (online) başvuru için sisteme yükledikleri evrakları sınav takviminde belirtilen tarihte (23 Ağustos 2021 saat 17.00’a kadar) Spor Bilimleri Fakülte Sekreterliğine şahsen iletmek ile yükümlüdür.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

× Kurs Danışma Hattı