2020 – 2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BESYO Kılavuzu – Osmaniye Korkut Ata Spor Bilimleri Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BESYO Kılavuzu – Osmaniye Korkut Ata Spor Bilimleri Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BESYO Kılavuzu – Osmaniye Korkut Ata Spor Bilimleri Besyo Özel Yetenek Sınavı hakkında bilgiler vereceğiz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BESYO Kılavuzu – Osmaniye Korkut Ata Spor Bilimleri Besyo Özel Yetenek Sınavı

BAŞVURU ŞARTLARI

1. T.C. Vatandaşı olmak,

2. 2019 TYT veya 2020 TYT sınavına girmiş olmak ve en düşük 800.000 (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip olmak. (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.)

3. 2019 TYT veya 2020 TYT Sınavından:

a- Spor/Alan/Kol Bölümlerinden mezun olan ve milli adaylar için, TYT’den en az 150.00 veya daha fazla puan almış olmak (2.şartta yer alan en düşük 800.000 (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip olmak kaydı ile). Aday aynı alandan geliyorsa 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır;

b- Spor alan/kol/bölümler dışındaki bir alan/kol/bölümden başvuracak adayların, 2019- 2020-TYT’ den en az 180.00 veya daha fazla TYT puanını almış olmak (2.şartta yer alan en düşük 800.000 (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip olmak kaydı ile);

c- Engelli adaylar için, 2019-2020-TYT’ den en az 100,00 veya daha fazla puan almış olmak. (2.şartta yer alan en düşük 800.000 (sekizyüzbin) başarı sırasına sahip olmak kaydı ile).

4. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama işlemleri ÖSYM 2020 Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

Başvurular 4-5-6 Ağustos 2020 tarihlerinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasından https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/fss_app/login.aspx online olarak yapılacaktır. 10 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar itirazlar ve ön kayıt başvuruları değerlendirildikten sonra başvuru listeleri ilan edilecektir.

Adaylar ön kayıt başvuru formu ve kimlik belgesi ile gelerek özel yetenek sınavına girecektir. Kadın adaylardan başlamak üzere 12 Ağustos 2020 Saat 8.30’da sınav başlayacaktır. Erkek adayların ve engelli adayların sınavı kadın adayların sınav bitiminden itibaren başlayacak ve saat dilimleri üniversitemiz web sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHİ VE YERİ:

Özel Yetenek Sınavları 12–13-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonunda yapılacaktır. Covid-19 sebebiyle tüm adayların sınav alanında maske-dezenfektan kullanması ve fiziksel mesafeyi koruması zorunludur. Kullanılmamış maskesi olmayan aday sınav alanına alınmayacaktır. Sınavlar ile ilgili açıklamalar üniversitemiz Web sayfasında, Sınav Kılavuz Kitapçığında ve Merkez Yerleşkedeki ilanlarda yer alacaktır.

Online kayıt işlemlerinde sisteme girilmesi gereken belgeler:

1. Nüfus bilgileri

2. 2019 TYT veya 2020 TYT sonuç belgesi

3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olacak)

4. Diploma veya mezuniyet belgesi

5. Sağlık Raporu (spor yapmasına sakınca yoktur ibareli ve herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı)

6. Milli Sporcular için Federasyonlardan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığından alınmış Milli Sporcu Belgesinin aslı veya fotokopisi (en az ilgili Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı imzalı).

7. Engelli adayların Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya noter tasdikli örneğini sisteme yüklemek zorunludur.

8. Kayıt sonunda adayların sistem üzerinden aday başvuru formunun çıktısını alarak imzalaması.
Kayıt sırasında adayların vereceği bilgi ve belgeler ÖSYM veri tabanı ve ilgili spor kuruluşları verileri ile karşılaştırılacaktır. Adaylar doğru ve eksiksiz beyanda bulunmalıdırlar. Yanlış beyan durumunda, kayıt iptali, sınava alınmama ve gerekli tüm yasal işlemler hakkının kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
ÖSYM’den alınan bilgiler ve spor kurumlarından alınan belgeler, adayın beyan ettiği bilgiler ile karşılaştırıldıktan sonra eksik veya hatalı bilgileri tespit edilen adaylara durumları hakkında elektronik mektup atılacaktır. Bilgilerin örtüşmemesi durumunda aday için itiraz etme süresi tanınacak (Web sayfasından duyurulacak) itirazın belgelenememesi durumunda ÖSYM ve ilgili spor kurumlarının bilgileri dikkate alınacaktır.

Adayların Sınav Günü Yanında Bulundurması Gereken Evraklar

1. Nüfus cüzdanı ya da Pasaport

2. Başvuru Kayıt formu (Sistemden alınacak)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

2020-2021 BESYO Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

× İletişime Geçmek İçin Tıkla