POMEM – PMYO – PAEM Kulak Burun Boğaz – Ağız ve Diş Hastalıkları

Telefon :

Polis Adayları, bu yazımızda sizlere POMEM – PMYO – PAEM Kulak Burun Boğaz – Ağız ve Diş Hastalıkları hakkında bilgiler vereceğim.

POMEM – PMYO – PAEM Kulak Burun Boğaz – Ağız ve Diş Hastalıkları

A) Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

1) a) İşlevsel konuşma bozukluğu öğrenciliğe engeldir.

b) Her iki kulakta ayrı ayrı olmak üvere, 20dB’e kadar olan (20dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.

c)Her iki kulakta ayrı ayrı olmak üzere, 4000 veya 6000 khz frekansta 30dB’e kadar olan (30dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.

2) a) Zar perforasyonu öğrenciliğe engeldir.

b) Tek veya çift taraflı kulak kepçesi yokluğu öğrenciliğe engeldir.

c) Kronik otit ve kulağın diğer kronik enfeksiyonları öğrenciliğe engeldir.

ç) Mastoidit, kolesteatom öğrenciliğe engeldir.

d) Timpanoskleroz, orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme, otoskleroz öğrenciliğe engeldir.

e) İç kulak iltihabı (labirentit) öğrenciliğe engeldir.

f) Vertigo, menier, tinnitus ve kulağın diğer hastalıkları öğrenciliğe engeldir.

3) a) Tonsillektomi sağlam kabul edilir.

b) Rhinoplasti ve septum deviasyonu ameliyatı (nazal pasajın açık olması şartıyla) sağlam kabul edilir.

c) Endoskopik sinüs cerrahisi sağlam kabul edilir.

ç) Timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı (muayene ve odiometri sonucunda tam ve sağlam olmak şartıyla) sağlam kabul edilir.

4) Nefes almayı veya konuşmayı güçleştiren, septum deviasyonları veya diğer burun ve boğaz patolojileri öğrenciliğe engeldir. Ancak başarılı cerrahi ile düzeltilmiş halleri sağlam kabul edilir.

5) a) Ön grup diş eksiklikleri öğrenciliğe engeldir.

b) Ön grup dışındaki 5 ve 5’ten fazla diş eksiklikleri öğrenciliğe engeldir. Üçüncü büyük azı dişlerinin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez. Okluzyonda (kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir. Sabit protez yada dental implant uygulaması ile eksiklikleri giderilmiş olgular sağlam kabul edilir.

6) a)Alt ve üst dişler arası 6mm’den büyük olan alt çene gerilikleri (retrognati) öğrenciliğe engeldir.

b) Alt ve üst dişler arası 3mm’den büyük olan alt çene ilerilikleri (prognati) öğrenciliğe engeldir.

c) 6mm’den fazla olan open-bite vakaları öğrenciliğe engeldir.

7)Çene ekleminin hastalıkları, trismus-konstrüksiyon veya ankilozları, kemik iltihapları ve şekil bozuklukları öğrenciliğe engeldir.