Rekrasyon Bölümü Nedir? – Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

BESYO adayları bu yazımızda sizlere Rekrasyon Bölümü Nedir? – Mezuniyet Sonrası İş Olanakları  hakkında bilgiler vereceğiz.

Rekrasyon Bölümü Nedir? – Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Rekreasyon Bölümü’nün temel hedefi, fiziksel egzersiz ve spor merkezli serbest zaman ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler
gösteren birey ve gruplara sunulmasında görev alan insan kaynağının yetiştirilmesidir. Buna ek olarak psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yaparken, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştırarak alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması arzulanmaktadır.

Rekreasyon Bölümü dört yıllık çoklu bilimsel ve uygulama disiplinini birleştirerek çalışma alnını geliştiren bir eğitim programına sahiptir. Bölüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler seçtiği bilim dalına ilişkin olarak Uzman statüsü kazanacaktır (örneğin Doğa ve Macera Rekreasyonu Uzmanı veya “Rekreasyon ve Fitness Yönetimi uzmanı” gibi). Mezuniyet aşamasında öğrencilerin alacakları uygulamalı derslere ilişkin sertifikalandırılmaları bölümün öncelikli amaçlarındandır. Kariyerinin başında sahip oldukları niteliklerine ilişkin kanıt oluşturan sertifika programları için, Milli Eğitim Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, SGM, TURSAB, Özerk Federasyonlar, Meslek Odaları ve Uluslararası Sertifika Programları ile işbirliği yürütülmektedir.

Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler;

 Turizm alanında;

o Su sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
o Kara sporları rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,
o Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb),
o Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için uzmanlığı,
o Çocuk rekreasyon aktiviteleri uzmanlığı,

 İş Sektörlerinde (sanayi),

 Yerel yönetimlerde (belediyeler),

 Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve

 Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Bu çerçevede programdan mezun olacak öğrencilere şu niteliklerin kazandırılması hedeflenmektedir;

 Değişen toplumsal yapı içerisinde, insanların serbest zaman ve rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayabileceği etkinlikleri sunabilen,

 Örgütlü çalışma düzeni içerisinde topluma aktif katılım fırsatları yaratacak organizasyonlara karar veren, planlayan, uygulayan ve sonuçlandırabilen,
 Farklı bireysel ve toplumsal özellikler taşıyan insan gruplarını rekreasyonel ihtiyaçları çerçevesinde  fiziksel rekreasyon ve spora yönlendirerek toplumun genel sağlık gelişimine katkısağlayabilen,

 Alternatif etkinlik alanları ile ilgili bilgi ve beceri birikimi kazanarak rekreasyonel turizminde liderlik yapabilen,

 Spor bilimlerinin çoklu disiplin yapısı içerinde sosyal bilimlerin araştırma metodolojisini kavrayan, bilimsel sorgulamalar yaparak yerinde uygulayan ve bulguları yorumlayıp çalışma alanlarına ışık tutabilen,

 Atatürk ilke ve inkılapları ışığında insanların demokratik hak ve özgürlüklerine saygılı ve doğal çevreyi koruyan rekreasyon uzmanlarının topluma kazandırılmasını hedeflemektedir.

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.