Rekreasyon Bölümü ve Mesleki Bilgileri

Telefon :

Besyo Adayları, bu yazımızda sizlere BESYO sınavlarına hazırlık için Rekreasyon Bölümü ve Mesleki Bilgileri hakkında bilgi vereceğiz.

Rekreasyon Bölümü ve Mesleki Bilgileri

Rekreasyon Bölümü dünyada gelişmiş olsa da ülkemizde çok daha yeni gelişmekte olan bir bölüm niteliği gösterir. Rekreasyon kavramı olarak ortaya çıkan etkinlikler insanların eğlence ya da spor amacı ile katılım sağladığı bütün programları içermektedir. Rekreasyon, spor, eğlence, hobi, sanat ve sosyal aktivitelerin tümünü kapsamaktadır. Rekreasyona katılan kişiler tamamen kendi arzusu ile ve gönüllü olarak gelirler. Rekreasyon faaliyetleri toplumsal ve kişisel fayda da sağlamaktadır. Bu alana dahil olacak şekilde rekreasyon faaliyetlerini bünyesinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşları, oteller, iletmeler, tatil köyleri akademik bilgiler ile donanımlı, nitelikli ve yetişmiş çalışanlara ve yöneticilere ihtiyaç duyar.

Rekreasyon Bölümünün Temel Amaçları

Rekreasyon Bölümü üniversitelerin Turizm Fakültesi kısmında yer almaktadır. Rekreasyon Yönetimi Bölümü 4 yıl eğitim ve öğretim almaktadır. Bu bölümün genel amacı, turizmi geliştiren, yönlendiren ve yöneten yetiştiriciler yetiştirmek, ülkemizde ki rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamaktır. Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler ‘’Rekreasyon yöneticisi’’ olarak adlandırılırlar. Serbest zamanların değerlendirilmesine yönelik ve rekreasyon hizmetlerini sunan organizasyon şirketleri ile kamu ve özel sektörler içerisindeki her türlü sağlık, turizm ve hizmet sektörünün kurum ya da kuruluşlarında yönetici veya yönlendirici olarak görevlendirilebilirler. Zorlu ama bir o kadar da ilgi çekici iş alanlarına sahip olan Rekreasyon yöneticileri için ülkemizde çalışma alanı oldukça geniştir.

Rekreasyon Bölümünden Mezun Olan Öğrenciler

Rekreasyon Bölümü mezunları pek çok alanda görev yapmaktadır. Kara sporları bünyesinde aktivite animatörlüğü, , sosyo-kültürel rekreasyon aktivite animatörlüğü (dans, halk oyunları, müzik, sergi, festival), su sporlarında dinlence ve eğlence aktivitesi animatörlüğü, sağlık turizminde ki tesislerde rekreatif aktiviteler için animatörlük, çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü alanlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca belediyelerde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ya da üniversitelerde istihdam edebilirler. Bu bölümden mezun olanlar özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça fazla iş alanına sahip olabilirler.

Rekreasyon bölümünü kazanan ve eğitimini tamamlayan öğrenciler, mesleklerine yönelik yabancı dil öğrenme ihtiyacı ile bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimi almak zorundadırlar. Rekreasyon eğitimi ve iş alanları bahsedildiği üzere oldukça geniş ve farklıdır.