2020 – 2021 Siirt BESYO Kılavuzu – Siirt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Siirt BESYO Kılavuzu – Siirt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Siirt BESYO Kılavuzu – Siirt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Siirt BESYO Kılavuzu – Siirt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BAŞVURU KOŞULLARI

a. T.C. vatandaşı olmak.

b. En az lise mezunu olmak.

c. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.

ç. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü, 2020 YKS kılavuzunda belirtildiği üzere, TYT puanı 800 bin barajına girmiş olan adaylar tercih edebilir.

d. Antrenörlük Eğitimi normal ve ikinci öğretim, Spor Yöneticiliği normal ve ikinci öğretim için adayların, 2020 TYT sınavındaki puan türlerinin herhangi birisinden en az 150,00 puan almış olması gerekir.

e. Programlarda belirtilen milli kontenjanlara başvuracak adayların, milli sporcu özgeçmiş değerlendirme kılavuzundaki belirtilen kriterlere uymak ve en az 70 puan alma şartını taşımak kaydı ile (Bkz: S:51) 2020 TYT sınavındaki puan türlerinin herhangi birisinden en az 150,00 puan almış olması gerekir.

f. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile ilgili yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydı ve kılavuzda belirtilen engelli özgeçmiş tablosundaki kriterlere göre (Bkz: Sayfa 52) en az 60 SÖP’nı alma şartını sağlayan engelli adaylar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları  değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

g. Sağlık Raporu; “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli ve fotoğraflı resmi bir sağlık kurumundan alınmış belge. Kronik hastalığı olan adaylar hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO Özel Yetenek Sınavına katılmak zorundadırlar. (Sınav döneminde Covid-19 testleri pozitif çıkan adayların durumlarını başvuru döneminde rapor ile belgelendirmeleri şartıyla, sınavları kurul tarafından belirtilen farklı gün ve saatte yapılacaktır).

h. Adaylar başvuru tarihleri arasında tüm belgelerini ilgili kurum ve kuruluşlardan ıslak imzalı ve mühürlü şekilde alarak, taratıp online olarak sisteme yükleyeceklerdir, elden, kargo ve posta ile kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir. Ayrıca kurul gerek gördüğü takdirde belgelerin asıllarını değerlendirme esnasında adaylardan isteyebilecektir.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENECEK İSTENECEK BELGELER

a. Başvuru formu-dilekçe (www.siirt.edu.tr./akademik/besyo)web üzerinden yapılan elektronik başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm ve branş tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her aday için kişisel olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu).

b. Adayların sporcu özgeçmişlerini ilgili kurumlardan belgeledikleri spor branşlarına ait belgelerin aslı ya da noter tasdikli sureti (Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, İlgili Federasyon ve mercilerden onaylı olacaktır, İl temsilcilerinin imzalamış olduğu belgeler kesinlikle geçersiz sayılacaktır).

c. En az lise diplomasının noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı fotokopisi.

ç. Online başvuruda adayların fotoğraf yüklemesi zorunludur.

d. Nüfus cüzdanı fotokopisi

e. Adayın 2020 yılına ait TYT sonuç belgesi.

f. Sağlık raporu; (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yoktur ibareli, herhangi bir sağlık kurumundan alınan)

g. Klavuzda belirtilen sportif özgeçmiş puan kriterini sağlayan engelli adayların (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) son 2 yıl içerisinde bir üniversite veya devlet hastanesinden aldığı “engelli sağlık kurulu raporu” n aslı veya noter tasdikli bir örneği,

ğ. Milli adaylar için ilgili kurumlardan alınan resmi onaylı Milli Sporcu Belgesi

h. Adaylar online başvuru esnasında yükledikleri evraklardan kendileri sorumludurlar.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!
× İletişime Geçmek İçin Tıkla