Spor Yöneticiliği ve Mesleki Bilgileri

Telefon :

Besyo Adayları, bu yazımızda sizlere BESYO sınavlarına hazırlık için Spor Yöneticiliği ve Mesleki Bilgileri hakkında bilgi vereceğiz.

Spor Yöneticiliği ve Mesleki Bilgileri

  • Spor yöneticiliği bölüm olarak pek çok alanda hizmet sunabilmektedir. Genel anlamda rekreasyon, kalifiye eleman yetiştirilen bir bölümdür. Bu elemanlar pek çok alanda çalışabilmekte ve kendilerini geliştirebilmektedirler. Spor yöneticileri gerekli eğitim süresini tamamladıktan sonra işe başladıklarında özelde ve devlette farklı maaşlar almaktadırlar. Maaş farkları meslek içinde normal karşılanmaktadır. Devlet bünyesinde memur statüsü ile çalışanlar 3500 ile 4000 arasında değişen maaş alırlar. Spor Yöneticiliği Bölümü olarak ülkemizde spor alanında yoğun ihtiyacı karşılamak amacı ile yöneticiler yetiştirilir. Mezun olanlar,
  • Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkezi teşkilatının bünyesinde öğrenim alanlarına veya uzmanlık alanlarına uygun olan hizmetlerde,
  • Ülkemizde mevcut olan turistik motel, otel ve tesislerinde farklı düzeylerde yönetici olarak
  • Özel spor işletmeleri ve kuruluşlarında sağlıklı yaşam amacıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin uygulama ve organizasyonlarında profesyonel anlamda spor yöneticisi olarak görev alabilmektedirler.

Spor Yöneticiliği bölümü bu görevleri gerçekleştirebilecek niteliğe sahip spor yöneticilerini yetiştirirken, programında işletme, hukuk, organizasyon ve yönetim, pazarlama, iletişim gibi derslere ve konulara yer verilir.

Spor Yöneticiliğinin Gerektirdiği Özellikler

Spor yöneticiliği bölümü bazı özellikler gerektirmektedir. Bu özellikler,

  • Spor konusunda üst seviyede yeteneğe sahip
  • Yönlendirme ve yönetme kabiliyetini taşıyan
  • İnsanlar ile etkili ve iyi iletişim kurabilen
  • Grup ve ekip halinde çalışabilen
  • Sorumluluklarının bilincinde olan

Kişiler olması gerekmektedir. Spor Yöneticiliği bölümü bu özellikler dâhilinde geliştirilebilir.

Spor Yöneticisi Çalışma Ortamı

Spor Yöneticiliği bölümünde ki çalışma ortamı değişiklik göstermektedir. Genel olarak büro ortamında çalıştıkları gibi sporcu ve diğer teknik elemanların izlenmesi, tesislerin kontrolü amacı ile de açık havada bulunabilirler. Bu mesleğin en önemli özelliği birinci dereceden insan iletişiminde gelişmiş olmaktır. Eğitim süresi boyunca yani 4 yıl birbirinden farklı dersler almaktadırlar. İlk yıl temel dersler diye nitelendirilen Türkçe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi Bilimine Giriş, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Sağlık Bilgisi ve daha pek çok ders alınmaktadır. Sonra ki yıllarda ise dersler değişmekte ve genel anlamda mesleğe yönelik hale gelmektedir. 4 yılın ardından mezunlar mesleğe hazırdır.