2020 – 2021 Tunceli BESYO Kılavuzu – Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Tunceli BESYO Kılavuzu – Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Tunceli BESYO Kılavuzu – Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı hakkında bilgiler vereceğiz.

Tunceli BESYO Kılavuzu – Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 4-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Munzur Üniversitesi WEB Sayfası ve Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (Başvuru linki başvuru tarihinden iki gün önce web sayfası üzerinden yayınlanacaktır) üzerinden online olarak yapılacaktır.

*Online başvuru esnasında adayların eksik veya yanlış veri girişi yapmaları durumunda sorumluluk adaylara aittir.

ÖNEMLİ NOT: Ön kayıtlar 4-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında “online alınacak olup, online başvuru sisteminde bir aksaklık çıkması durumunda “şahsen başvuru” alım yoluna gidilecektir ve aşağıda belirtilen belgeler istenecektir. Şahsen başvurular aynıtarihler arasında alınacak olup adayların başvurularını, Üniversitemiz İdari Binası giriş katında bulunan Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci işleri kayıt bürosuna yapmaları gerekmektedir. Posta veya kargo ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Şahsen başvuru olması durumunda adaylara görevliler tarafından Aday Başvuru Formu* teslim edilecektir. Şahsen başvuruda adaylardan istenen belgelerle birlikte başvuru esnasında adaylara verilecek olan aday başvuru formunda talep edilen bilgileri aday eksiksiz olarak doldurup ıslak imzalı olarak başvuru kayıt bürosundaki personele teslim
edecektir.

*EK-1 Sistemsel bir aksaklık olması durumunda şahsen başvuruda bu form adaylara verilecektir.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ONLİNE BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

3. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından Temel Yetenek Testi’nden (TYT) Spor lisesi çıkışlı sporcular 160 puan, Milli sporcular için en az 150 puan, engelli adaylar için 100, diğer öğrenciler için en az 190 puan almış olmak,

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, OSYM’nin 2020Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sınav OSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır.

 2019 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020 YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2019 TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2020 YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2020 YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2019 TYT puanını 2020 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

4. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), sperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilir.

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.

6. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir) kesin kayıtta adaydan istenecektir.

7. 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

8. 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

Not: Yabancı uyruklu adayların başvuruları da 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında Munzur Üniversitesi WEB Sayfası ve Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (Başvuru linki başvuru tarihinden iki gün önce web sayfası üzerinden yayınlanacaktır) üzerinden online olarak yapılacaktır. YÖK tarafından belirlenecek yerleştirme sonuçlarında herhangi bir gecikme olması halinde Yabancı uyruklu öğrencilerin sınavları fakülte yönetim kurulunun belirleyeceği başka bir tarihte yapılacaktır.

2020-2021 BESYO Özel Yetenek Sınav Klavuzu

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.