2020 – 2021 Yıldırım Beyazıt BESYO Kılavuzu – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 – 2021 Yıldırım Beyazıt BESYO Kılavuzu – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

BESYO adayları bu yazımızda sizlere 2020 – 2021 Yıldırım Beyazıt BESYO Kılavuzu – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı  hakkında bilgiler vereceğiz.

Yıldırım Beyazıt BESYO Kılavuzu – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

Başvuru Koşulları

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda gösterilmiştir:

1. T.C. Vatandaşı olmak

2. Adaylar, “2020-(ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu”nda belirtilen taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; TYT ham puan türlerinin en az birinden, liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan 170,00 ve daha yukarı, spor alan/kol/bölümleri dışındaki bir alan/kol/bölümünden başvuracak adaylardan 200,00 ve daha yukarı puan alanlar müracaat edeceklerdir.

3. 2019-YKS’de, YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-YKS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

Adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir.

4. Herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Omurga bozuklukları, aşırı kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar ön kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilecektir. (Engelli kontenjanı için başvuracak adaylar hariç)

5. 2010 ve sonrasında milli olan sporcuların elde etmiş oldukları A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesini ibraz eden adaylar, kılavuzda ilan edilen millilik kontenjanından değerlendirmeye tabi olurlar (A ve B Sınıfı Milli Sporcu Belgeleri hem olimpik hem olimpik olmayan branşlarda kabul edilecek olup C Sınıfı milli sporcu belgeleri sadece olimpik branşlar için kabul edilecektir).

6. Milli sporcular, ilgili kontenjanda kendi aralarında sıralama amacıyla sınava tabi tutulurlar. İlgili millilik kontenjanı için yeterli başvuru olmaz ise kontenjan aktarımı sınava giren diğer adaylardan yedek sıralamasına göre tamamlanacaktır.

7. Genel kontenjan için sporcu özgeçmişi sunmak zorunlu değil, isteğe bağlıdır; engelli kontenjanlar için ise sporcu özgeçmişi sunmak zorunludur. Aday Sporcu Özgeçmiş Puanı (SÖP) tablosundaki en üst seviyedeki kriterine uygun puanı alabilmek için sporcu özgeçmişini belgelendirmek zorundadır. Bu belgeler ilgili federasyon temsilciliklerinden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden ya da Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. (Yukarıda sayılan kuruluşlar dışında her hangi bir kuruluş tarafından verilmiş özgeçmiş belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır)

8. Engelli kontenjanına başvuran adaylar:

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ve kılavuzda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmişine sahip adaylar özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.

Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da başvurabilirler. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru yapamazlar.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!
× İletişime Geçmek İçin Tıkla